Chúng tôi chuyên:

1. Cải tiến giá kệ kho hàng, kho thành phẩm, kho nguyên liệu, kho vật tư

2. Lắp đặt khung phòng máy, khung nhôm mica bao che thiết bị

3. Lắp đặt hệ thống giá kệ, bàn thao tác, xe đẩy, cover cho phòng sạch

4. Lắp đặt hệ thống bàn khuôn, kệ để khuôn cho phòng khuôn